Gaiķu pagasta pirmsskolas vēsture sniedzas jau senā pagātnē padomju laikos, kad pirmsskolas grupas atradās tikko uzbūvētajā, modernajā un aprīkotajā pirmsskolas ēkā Satiķos. Pirmsskolas iestāde zēla un plauka, piedalījās dažādos pasākumos, veidoja dārziņa ikdienu radošu atraktīvu un interesantu. Laiks gāja, bērnu skaits Gaiķu pagastā strauji samazinājās. Lielā, dārziņa ēka vairs netika apdzīvota un tika pieņemts lēmums pirmsskolas telpas pārcelt uz Gaiķu pamatskolu. Tā tika iekārtotas mājīgas un funkcionālas telpas zem viena jumta ar skolas bērniem. Gluži kā liela, draudzīga ģimene. Skolas gaiteņos var vērot, kā brāļi un māsas, satiekoties, apskaujas, samīļojas, varam kuplināt skolas pasākumus ar pirmsskolas bērnu priekšnesumiem, varam stiprināt saikni un sadarbību starp skolu un pirmsskolu. Vienmēr priecājamies skolas un pirmsskolas telpās sastapt mammas un tētus, kas savas atvasītes atveduši uz dārziņu.