dzeltena-bilde.jpgGaiķu pamatskola - tā ir skola, kurā skolēniem tiek nodrošināta kvalitatīva, konkuretspējīga un uz dzīves vērtībām balstīta izglītības ieguve. Skola atrodas burvīgā, gleznainā apvidū, ko ieskauj kalni, pļavas, lauki un meži. Skolēniem tiek nodrošinātas visas iespējas izzināt un pētīt dabas daudzveidību skolas apkārtnē, kā arī pagasta teritorijā un ārpus tās. Mūsu skolas pamatvērtības, kuras vijas cauri gan mācību procesam, gan ikdienas un ārpusskolas darbam, ir sekojošas:

  • Atbildība
  • Centība
  • Godīgums

Visas šīs pamatvertības ir mūsu skolas darbības pamati un stūrakmeņi.

Skolas skolēni kopā ar radošajiem un aktīvajiem skolas pedagogiem iesaistās dažādās ārpusstundu aktivitātēs, projektos, interešu izglītībā un dažādos vides saudzēšanas projektos. Kā piemērtu varam minēt "Zaļā josta" rīkoto bateriju vākšanas akciju, kuras laikā jau kuro gadu esam uzvarētāju sarakstā. Skolēni piedalās arī jauno uzņēmēju konkursos un ar saviem produktiem pārstāv skolu "Cits bazārs" rīkotajos tirdziņos. Sadarbojamies ar Saldus novada Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēku, vietējiem uzņēmējiem un ražotājiem.

Gaiķu pamatskola - tā ir vieta, kurā izaugt... Izaugt cieņpilnā, draudzīgā un mīlestības pilnā skolā.