PEDAGOGI UN TEHNISKIE DARBINIEKI


Brocēnu novada Gaiķu pamatskolas skolotāju saraksts
2021. / 2022. mācību gadā.

Npk. Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Priekšmets
1. Dzintra Bērtulsone skolas direktore  
2. Agnese Burkovska sākumskolas skolotāja 2. un 7. kl. audzinātāja,
ģeogrāfija 7. kl.,
 datorika 5.-7.kl.
3. Benita Sviķe pamatizglītības skolotāja bioloģija 7. klasei,
dabas zinības 5.-6. klasei
4. Inese Jukšinska pirmsskolas grupas audzinātāja 4.g. grupas bērni 
5. Gunārs Guntis Barons pamatizglītības skolotājs  mājturība 5.-6.kl. zēniem,

inženierzinības 7.kl.

6. Baiba Krūmiņa pirmsskolas skolotāja 1,5.-3.g. vecuma bērnu grupa
7. Daina Vēreniece sākumskolas skolotāja angļu valoda no 1.-3.kl.;

latviešu valoda 5.klasei

8. Liena Livandovska pamatizglītības skolotāja latviešu valoda un  literatūra no 6.-7. kl.
  
9. Antra Nadziņa pamatizglītības skolotāja 1.-7.kl. un pirmsskolas mūzikas skolotāja, audzinātāja 6.kl. 
10. Daina Zariņa pamatizglītības skolotāja  1.kl.; 3.kl.; 5.kl. audzinātāja; teātra māksla 5.-7.kl.
11. Dainuvīte Vārna sākumskolas skolotāja speciālās izglītības skolotāja, 

vizuālā māksla 5.kl.

pagarinātās darba dienas grupa 2.kl.

12. Lida Želtova pamatizglītības skolotāja krievu valoda 5.-7.kl.,

vizuālā māksla 6.-7.kl.

13. Liene Allere  pamatizglītības skolotāja sports 1.-9.kl. 
14. Sarmīte Gailiša pirmsskolas skolotāja 6.g.  veci grupas bērni
15. Irēna Roģe pamatizglītības skolotāja 6.-7.kl. vēstures  skolotāja;

5.-7.kl. sociālās zinības

16. Inese Gulbe-Rodionova
dir. vietniece;
skolas bibliotekāre
 matemātika 5.kl. -7.kl. 
17. Baiba Hofmane  pirmsskolas skolotāja   5.g. veci grupas bērni 
18. Ieva Vorobjova  pamatizglītības skolotāja angļu valoda 5.-7.kl. 
19.      
20.      

Gaiķu pamatskolas saimniecisko darbinieku saraksts
2021. / 2022. mācību gadā.

Npk. Vārds, uzvārds Ieņemamais amats
1. Modris Albins saimniecības pārzinis
2. Daina Albina dienesta telpu apkopēja
3. Solvita Alksne sētniece
4. Olita Briede dienesta telpu apkopēja
5. Sandra Ellere dienesta telpu apkopēja
6. Irita Kuldo skolotāja palīgs pirmsskolas grupā
7. Rita Račkauska

Aija Želve

ēdnīcas vad., šefpavāre

ēdnīcas vadītājas palīdze

8. Sindija Ozoliņa skolotāja palīgs 5.gad. bērnu grupā
9. Kitija Stepiņa skolotāja palīgs 6.gad. bērnu grupā
10. Kristīne Liepa skolotāja palīgs 4.gad. bērnu grupā