PROJEKTI

Gaiķu pamatskola 2021./2022.mācību gadā piedalās šādos projektos:

ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Individuālais priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāns

un

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”  (Nr. 3-21.3/21/312)

projekts “Es varu!”

Mērķis. Celt Gaiķu pamatskolas riska grupas izglītojamajiem pašapziņu, pilnveidot viņu prasmes dažādās aktivitātēs, izvirsīt personīgos mērķus savai pilnveidei un rezultātā īstenot savu aktivitāti un projektu, veidojot vēlmi tupināt mācības izglītības iestādē. 

Galvenās aktivitātes. Praktiskas nodarbības jaunu prasmju apgūšanai. Lekcijas ar aktīvu darbošanos un zināšanu apguvi. Pasākumu un projektu veidošana, un to realizēšana. Iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

Mērķa grupa. Gaiķu pamatskolas 5.-7. klašu skolēni.

 

 

 

Projekts “GAIĶU PAGASTS VĒSTURES LĪKLOČOS”

Gaiķu pamatskola no 01.12.2015. līdz 02.07.2016. realizēja projektu, kuru atbalstīja “Cemex Iespēju fonds”, Brocēnu novada pašvaldība un ziedotāji.

Projekta laikā tapa Hermīnes Edelmanes grāmata “Gaiķu pagasta vēstures līkloči.

Projekts “MUZEJS IZNĀK SKVĒRĀ (I KĀRTA)”

Gaiķu pamatskola no 1. maija līdz 30.septembrim 2015.gadā realizēja projektu, kuru atbalstīja “Cemex Iespēju fonds” un Brocēnu novada pašvaldība.

Projekta laikā demontēja un atjaunoja celiņus ar grants segumu, nobruģēja laukumu pie skolas, izvietoja 2 solus, 4 laternas (ar saules baterijām) uz stabiem un informācijas stendu (par skolas vēsturi).

(skatīt galerijā SKVĒRS)

Projekts “DEJA CAUR MĀKSLU”

Gaiķu pamatskola no 1.decembra 2014. g. Līdz 31.maijam 2015.g. realizēja projektu, kuru atbalstīja “Cemex Iespēju fonds” un Brocēnu novada pašvaldība.

Projekta laikā notika nodarbības:
Deja caur foto. Pēc nodarbības tapa 2 filmiņas: “Tracis ciemā” un “Laimes lācis”.
Deja caur animāciju. Rezultātā: skolēnu zīmēta un animatoru montēta animācijas filmiņa.
Izmantojot apgūtās zināšanas, pēc “Cemex Iespēju fonda” lūguma, tapa gan pašu veidota un montēta filmiņa “Dāvana”.
Atrodi atšķirības un līdzības starp tautas un tautisko deju, kuras laikā apguva latvju dančus.
Deja caur koncertu. Skolēni sniedza koncertu sociālās aprūpes centrā “Atpūtas”, Gaiķu skolā un Brocēnos.
Tautas tērpu izgatavošana. Projekta laikā tika izgatavoti:
1.-4.kl. meitenēm ņieburi 10gb; zēniem vestes 10gb un bikses 10gb;
5.-9.kl. zēniem vestes 10gb un bikses 10gb.

(skatīt galerijā DEJA CAUR MĀKSLU)