INTEREŠU IZGLĪTĪBA


Gaiķu pamatskolas

interešu izglītības pulciņu laiki 2021./2022. mācību gadā.

Diena Pulciņa nosaukums Nodarbības laiks Atbildīgais skolotājs
PIRMDIENA Drāma 1.-3.kl. 12.35-13.15 Daina Zariņa
  Sporta pulciņš 1.-4.kl. 14.15-14.55  Liene Allere 
  Ansamblis 13.25-14.051 Antra Nadziņa
OTRDIENA  Ansamblis 1.-5.kl. 13.25-14.05 Antra Nadziņa
  Dejas 1.-3.kl. 14.15-14.55 Dzintra Bērtulsone   
  Koris 12.35-13.15 Antra Nadziņa
  Drāma 5.-7.kl. 14.15-14.55 Daina Zariņa
TREŠDIENA Datorika 1.; 2.; 3.kl. 12.35-14.55 Agnese Burkovska
  Sporta pulciņš 14.15-14.55 Liene Allere
CETURTDIENA Dejas 1.-3.kl. 12.35-13.15 Dzintra Bērtulsone
  Koris 1.-5.kl. 13.25-14.05 Antra Nadziņa 
 PIEKTDIENA Ansamblis 1.-5.kl. 13.25-14.05 Antra Nadziņa 
  Drāma 1.-3.kl. 12.35-13.15 Daina Zariņa