sākums

PIEVĒRS UZMANĪBU

Gaiķu pamatskola 2022./2023. mācību gadā uzņem izglītojamos:

1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmā (kods 01011111):

  • jaukta  vecuma grupā- 1,6-3 gadi;
  • četrgadīgo bērnu grupā;
  • piecgadīgo bērnu grupā;
  • sešgadīgo bērnu grupā.

2. Vispārējās pamatizglītības programmā (kods 21011111) un speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611):

  •  izglītojamos no 1. līdz 9. klasei.

Pieteikties personīgi pie Gaiķu pamatskolas direktora Raimonda Arāja, tālrunis 25780894